Ledeninfo

Hieronder is informatie te vinden voor de leden van RTV Steenwijk.

  • Clubkleding
  • Contact met ledenadministratie
  • Contributie
  • Recreatieve fietsgroep
  • Clubkampioenschap
  • Totaal aantal kilometers
  • Toer-, trim- en lettertochtboekjes
  • Strava

Clubkleding

Vanaf 1 januari 2020 hebben we een nieuwe lijn van eigen clubkleding.
De heer Henk van der Aa kun je benaderen over vragen, bestellingen, etcetera.

Henk is te bereiken op nummer 06-2211 71 13 of per mail: henkvanderaa50@hotmail.com

Het kledingreglement van de club met informatie over prijzen, eventuele vergoeding bij beschadiging is hier te vinden

Contact met ledenadministratie

Als je een wijziging wilt doorgeven voor de ledenadministratie gebruik dan dit wijzigingsformulier.

Contributie

De contributie over 2024 van RTV Steenwijk is als volgt opgebouwd:

LidmaatschapAfdracht NTFUVerzekering NTFURTV Steenwijk contributieTotale contributie
Hoofdlid€ 21,25€ 18,75€ 27,50€ 67,50€ 67,50
Gezinslid€ 17,25€ 18,75€ 22,00€ 58,00€ 58,00
M-lid€ 3,25€31,75€ 35,00€ 35,00
Donateur€ 20,00€ 20,00
Contributie-overzicht 2024

Bij het noodzakelijkerwijs moeten versturen van een betalingsherinnering geldt € 1,00 administratiekosten per herinnering.

Voor personen die vanaf 1 oktober lid worden, gelden andere tarieven, evenals bij een buitenlands lidmaatschap of dubbel lidmaatschap (lid van twee verenigingen, M lid). Eventuele inlichtingen zijn te verkrijgen bij de penningmeester.

Recreatieve fietsgroep

Clubkampioenschap

Hier kun je de uitslag van het clubkampioenschap 2023 downloaden.

Totaal aantal kilometers

Hieronder kun je het totaal aantal kilometers van de RTV leden over een periode van 1980 tot en met 2023 downloaden.

Toer-, trim- en lettertochtboekjes

De toerboekjes zijn van de NTFU en hier kunt u alleen de tochten uit de kalender van de NTFU in vermelden en geen andere tochten. Dit boekje krijgt u ook kosteloos.

Een trimfietsboekje en/of lettertocht boekje zijn van RTV Steenwijk en hier kunt u de “vrije ” tochten in vermelden als u alleen fietst of in clubverband met RTV en die niet voorkomen in de NTFU kalender. Dus ook fietstochten van een buurtvereniging of andere organisatie die niet zijn aangesloten bij de NTFU.

De trim/lettertochtboekjes zijn tegen betaling van € 2,50 te verkrijgen bij de heer Henk van der Aa, Burg. G.W. Stroinkweg 173 te Onna. Bel of mail voor een afspraak op telefoonnummer 06-22117113 of e-mailadres henkvanderaa50@hotmail.com.

Ook voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in februari is er de mogelijkheid om boekjes te kopen. Er zou vanaf 19.30 uur iemand zitten met de boekjes.

Strava